Yksilötyönohjaus


Varaa tapaaminen

Miten yksilötyönohjaus auttaa?

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden käsittelyä ja pohtimista. Tavoitteena on löytää ratkaisuja oman työn ammatilliseen kehittämiseen ja ammatti-identiteetin vahvistamiseen. Ohjauksessa voidaan keskittyä myös esim. omiin ammatillisiin haasteisiin ja toiveisiin, omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen ja omaan työrooliin. Työnohjauksen avulla ohjattava löytää uusia toimintatapoja työhönsä ja saa lisää valmiuksia kohdata haastavia tilanteita. Työnohjaus on oivalluttavaa työskentelyä, jonka aiheet voivat olla tarkkaan etukäteen määriteltyjä tai ohjaustilanteessa nousevia aiheita. Tavoitteet asetetaan aina etukäteen.

​Milloin yksilötyönohjaus on sopiva työnohjausmuoto?

  • kun henkilö haluaa kehittää omaa työtään ja pohtia uusia näkökulmia kahden kesken työnohjaajan kanssa

  • kun henkilö haluaa tuoda esiin omaan työhön liittyviä huolia, epävarmuuksia, hankaluuksia tai tavoitteita

  • jos jokin työhön liittyvä asia on erityisen haastava ja ongelmallinen tai henkilö kokee työssä uupumista

  • kun henkilö toimii esihenkilönä tai johtotehtävissä

  • kun esihenkilö/johtaja haluaa tarkentaa omaa rooliaan ja työtapaansa


Muut työnohjauksen muodot

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on ohjattua, ammatillista ja tavoitteellista keskustelua, jossa tutkitaan ja jäsennellään työn arkea.

Lue lisää

Työyhteisönohjaus

Työyhteisön työnohjaus tarkoittaa työnohjausta saman työyhteisön tai ryhmän kaikille jäsenille.

Lue lisää

Kriisityönohjaus

​Kriisityönohjausta käytetään kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn. Kriisi voi liittyä asiakastilanteisiin tai työstä esiin nousseiden ongelmien/haasteiden käsittelyyn.

Lue lisää

Pyydä tarjous!


Varaa aika koulutusasiantuntijamme kanssa niin katsomme teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.


Varaa tapaaminen