Työyhteisönohjaus


Varaa tapaaminen

Miten työyhteisön työnohjaus auttaa teitä?

Työyhteisön työnohjaus tarkoittaa työnohjausta saman työyhteisön tai ryhmän kaikille jäsenille. Esihenkilö osallistuu myös yleensä työnohjaukseen. Työnohjaus hyödyttää koko työyhteisöä ja jokainen saa myös henkilökohtaisia eväitä omaan työhön. Työnohjauksen tavoitteet määritellään ennen työnohjauksen alkua.

Työyhteisön työnohjaus kehittää vuorovaikutusta, sujuvoittaa yhteistyötä ja antaa mahdollisuuden käsitellä ratkaisukeskeisesti yhteisiä haasteita. Työyhteisön työnohjaus on hyvä työnohjauksen muoto silloin on tarpeen selkiyttää perustehtävää ja tavoitteita ja kehittää  työprosesseja. 

Työyhteisön työnohjaus auttaa työyhteisöä löytämään ratkaisuja muun muassa itse työhön liittyviin haasteisiin ja myös  asiakkaiden ja työntekijöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Työyhteisötaidot ja työilmapiiri vahvistuvat työyhteisön työnohjauksella.

Muut työnohjauksen muodot

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden käsittelyä ja pohtimista.

Lue lisää

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on ohjattua, ammatillista ja tavoitteellista keskustelua, jossa tutkitaan ja jäsennellään työn arkea.

Lue lisää

Kriisityönohjaus

​Kriisityönohjausta käytetään kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn. Kriisi voi liittyä asiakastilanteisiin tai työstä esiin nousseiden ongelmien/haasteiden käsittelyyn.

Lue lisää

Pyydä tarjous!


Varaa aika koulutusasiantuntijamme kanssa niin katsomme teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.


Varaa tapaaminen