Ryhmätyönohjaus


Varaa tapaaminen

Miten ryhmätyönohjaus auttaa teitä?

Ryhmätyönohjaus on ohjattua, ammatillista ja tavoitteellista keskustelua, jossa tutkitaan ja jäsennellään työn arkea. Ryhmätyönohjaus on menetelmä, joka tukee työyhteisön tai tiimin työssä jaksamista, yhteistyötä sekä hyvien työkäytänteiden jakamista. Ryhmätyönohjaukseen osallistuu tavallisesti 3 – 8 henkilöä. Ryhmän jäsenet voivat tulla samasta tiimistä, työyhteisöstä tai organisaatiosta. Ryhmätyönohjaukseen voi osallistua jäseniä myös eri organisaatioista.

Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi.  Ryhmän jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä ja kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmätyönohjaus tukee ryhmäytymistä ja antaa mahdollisuuden pohtia yhteistä ja henkilökohtaista perustehtävää. Turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä jokainen pääsee reflektoimaan havaintoja, ajatuksia, uskomuksia, tunteita ja ammatillisia kehittymistavoitteita.


Ryhmätyönohjauksen teemoja voivat olla mm.

  • ammatillisuuden ja ammatillisten käytäntöjen vahvistaminen

  • työn vaativuudesta johtuvien paineiden purkaminen

  • haasteellisten asiakastilanteiden käsittely

  • palvelujen tai palvelujärjestelmän kehittäminen

  • työn muutoksiin valmistautuminen tai muutostilanteessa toimiminen

  • tiimin toimivuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen

  • ilmapiiriin parantaminen


Muut työnohjauksen muodot

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden käsittelyä ja pohtimista.

Lue lisää

Työyhteisönohjaus

Työyhteisön työnohjaus tarkoittaa työnohjausta saman työyhteisön tai ryhmän kaikille jäsenille.

Lue lisää

Kriisityönohjaus

​Kriisityönohjausta käytetään kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn. Kriisi voi liittyä asiakastilanteisiin tai työstä esiin nousseiden ongelmien/haasteiden käsittelyyn.

Lue lisää

Pyydä tarjous!


Varaa aika koulutusasiantuntijamme kanssa niin katsomme teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.


Varaa tapaaminen