Kriisityönohjaus


Varaa tapaaminen

Miten työnohjaus auttaa teitä?

​Kriisityönohjausta käytetään kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn. Kriisi voi liittyä asiakastilanteisiin tai työstä esiin nousseiden ongelmien/haasteiden käsittelyyn. Kriisi voi kohdistua yksittäiseen työntekijään tai koko työyhteisöön. Kriisityönohjaus pureutuu akuutteihin, kuormitusta lisääviin tilanteisiin, joissa työntekijän työ- ja toimintakyky on hetkellisesti uhattuna. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uhkaavat asiakastilanteet, irtisanomistilanteet tai äkilliset muutokset. Tavoitteena on tukea ja auttaa yksilöä tai työyhteisöä selviytymään tilanteesta ja tukea työkykyä. Kriisityönohjauksessa keskitytään myös ohjattavien omien voimavarojen vahvistamiseen sekä kriisin käsittelyä edistävien työvälineiden käyttöönottoon. 

Kriisityönohjaus on lyhytkestoisempi kuin perusmuotoinen työnohjaus ja käsittää yleensä noin 1–3 ohjauskertaa.

Muut työnohjauksen muodot

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden käsittelyä ja pohtimista.

Lue lisää

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on ohjattua, ammatillista ja tavoitteellista keskustelua, jossa tutkitaan ja jäsennellään työn arkea.

Lue lisää

Työyhteisönohjaus

Työyhteisön työnohjaus tarkoittaa työnohjausta saman työyhteisön tai ryhmän kaikille jäsenille.

Lue lisää

Pyydä tarjous!


Varaa aika koulutusasiantuntijamme kanssa niin katsomme teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.


Varaa tapaaminen