​Työnohjaus - mitä se on?


Varaa tapaaminen

Miten työnohjaus voi auttaa juuri teidän työyhteisöä?

Työnohjausta voi verrata auton määräaikaishuoltoon. Jos se jää varaamatta, niin voi olla, että korjattavaa löytyy myöhemmin enemmänkin ja laskukin on isompi. Sen sijaan, jos määräaikaishuolloista pidetään kiinni, niin auto kulkee ja katsastajakin kiittelee. Samoin on työnohjauksen laita. Työnohjaus on työhyvinvointia ja työn kehittämistä ylläpitävää ja kehittävää toimintaa. Sen avulla voi vaikuttaa niin työntekijään omaan kasvuun ja jaksamiseen ja myös koko työn ja työyhteisön kehittämiseen. Onko teidän porukan huoltokirja ajan tasalla?

 Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on tavoitteellista keskustelua omasta työstä, sen nykytilan arvioimista, tutkimista ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaus auttaa jaksamaan ja pysymään työkykyisenä ja antaa lisää voimaa ja virtaa työhön. Työnohjaus perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin. Säännölliset tapaamiset ja ohjausprosessiin eteneminen mahdollistavat, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Työnohjaus tarjoaa paikan jäsentää omaa työtä sekä käsitellä työstä nousevaa tunnekuormaa. Työnohjaus mahdollistaa omaan työrooliin, työhön ja työyhteisöön liittyvien ajatusten ja tunteiden käsittelyä.

​Tiivistetysti tämän kaiken voisi sanoa, että on aikaa istua alas ja puhua ohjatusti omasta työstä, siihen liittyvistä tunteista ja ajatuksista. Oppia ja oivaltaa uutta. Kehittyä niin ihmisenä kun ammattilaisena. Kävellä työnohjauksesta pois hieman kevyemmin askelin.

 Kenelle?

Työnohjaus sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjausta on pidetty perinteisesti sosiaali- ja terveysaloilla sekä opetuksen kentällä. Nykyisin työnohjauksen kenttä on laajentunut ja siitä hyötyvät muun muassa eri alojen esihenkilöt, asiantuntijatyötä tekevät, itsenäistä työtä tekevät ja muutosten parissa työskentelevät henkilöt. Työnohjaajalla ei tarvitse olla substanssiosaamista alasta vaan yhdistävänä tekijänä jokaisessa paikassa on ihminen, työ ja työyhteisö.

 Työnohjauksen hyödyt:

 • Antaa tukea arjessa jaksamiseen, ammatilliseen kasvuun ja ratkaisukeskeiseen ajatusmalliin
 • Järjestämällä työnohjausta osoitat työntekijöillesi arvostusta ja välittämistä.
 • Lisää jokaisen työhyvinvointia, sitoutumista sekä oman työn että työnantajan arvostusta.
 • Työn tavoitteet, tehtävät ja roolit selkiytyvät
 • Työskentely sujuu paremmin
 • Tuottavuus paranee
 • Muutoskyky ja oppiminen lisääntyy
 • Ongelmanratkaisukyky paranee
 • Ennaltaehkäisee uupumista ja vähentää sairaslomia.  
 • Edesauttaa tavoitteisiin pääsemistä ja työyhteisön rakentamista
 • Lisää työn ja työpaikan pito- ja vetovoimaa

 Hinta

Kesto ja toteutus: kesto 60-90 min joko pienryhmissä (3-6hlöä) tai yksilötyönohjauksena. Päivän aikana mahdollisuus toteuttaa 3 x 1,5 h työnohjausryhmää, esim. klo 9:00-10:30, 11:00-12:30 ja 13:00-14:30 

Hinta / työnohjauspäivä: 890 € (sisältää 3 x 1,5 h työnohjauksen)+ alv 24 % + matkakulut

 Referenssejä

Olemme kouluttaneet erilaisia työyhteisöjä yli 15 vuoden ajan. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme kouluttaneet yli 1000 yritystä, yhdistystä tai kuntaa ja heidän n.15000 työntekijää. Työnohjauksiin tyytyväisiä asiakkaitamme ovat mm.

 • Tukena yksiköiden työyhteisöt
 • Useat kuntayhtymät, mm. LLKY ja Selänne, työnohjaukseen osallistuneet mm. vammais-, vanhus-, mielenterveys- ja päihdeyksiköt
 • Useat säätiöt, mm. Kuurojen Palvelusäätiö, Savas-Säätiö
 • Kunnallinen puoli: mm. Lopen kunnan esihenkilöille yksilötyönohjausta, Hattula, Kauhajoki
 • Te-palvelut
 • Pilke päiväkodit

Tarjoamme sinulle ilmaisen työnohjauksen kartoituskerran!

Haluatko tietää mitä työnohjaus on ja miten työnohjaus voi auttaa juuri teidän työyhteisöä. Ota meihin yhteyttä ja tilaa ilmainen 30 minuutin työnohjaajan kartoituskerta ja kuulet miten työnohjauksella voi lisätä työhyvinvointia, työn laatua ja henkilöstön sitoutumista. Samalla tutustut työnohjaajaan ja saat jo hieman kokemusta työnohjauksen hyödyistä teille.

Työnohjauksen muodot

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden käsittelyä ja pohtimista.

Lue lisää

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus on ohjattua, ammatillista ja tavoitteellista keskustelua, jossa tutkitaan ja jäsennellään työn arkea.

Lue lisää

Työyhteisönohjaus

Työyhteisön työnohjaus tarkoittaa työnohjausta saman työyhteisön tai ryhmän kaikille jäsenille.

Lue lisää

Kriisityönohjaus

​Kriisityönohjausta käytetään kriisitilanteiden ja konfliktien käsittelyyn. Kriisi voi liittyä asiakastilanteisiin tai työstä esiin nousseiden ongelmien/haasteiden käsittelyyn.

Lue lisää

Coaching

Coaching auttaa asiakasta tunnistamaan omia voimavarojaan ja hyödyntämään niitä tavoitteidensa saavuttamisessa. Asiakas oppii asettamaan omat tavoitteensa selkeämmin ja maksimoimaan omaa ammatillista potentiaaliaan. Coaching-prosessissa huomioidaan myös organisaation asettamat tavoitteet. 

Coaching-prosessissa valmentaja ei neuvo asiakasta, vaan auttaa asiakasta löytämään omat keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Työskentelyssä on tiivis yhteys käytäntöön ja toimeenpanon tukemiseen. Coaching tarjoaa tilaisuuden yhteiselle ajattelulle ja tekemisen ja energian vahvistamiselle. Yhteyttä voidaan pitää myös tapaamiskertojen välillä. Coaching-prosessin kesto noin 4-6 kuukautta.

Pyydä tarjous!


Varaa aika koulutusasiantuntijamme kanssa niin katsomme teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.


Varaa tapaaminen