LEAN-Johtaminen

Opi johtamaan Lean-menetelmän tyyliin

Varaa tapaaminen

Miten koulutus auttaa teitä?

​Johtamiskoulutus, jonka avulla opit käyttämään Lean-menetelmä, saat uusia työvälineitä johtamiseesi ja kasvat esihenkilönä. Lean-ajattelutapa perustuu jatkuvaan parantamiseen ja prosessien virtaviivaistamiseen. 

Haluatko tehostaa ja kehittää omaa työtäsi ja mahdollistaa tiimien ja työprosessien kehittymisen? Tiedätkö, miten välttää ylimääräisiä askeleita ja hukkatyötä, minimoida virheitä ja vähentää kiirettä? Tämän kaiken opit tässä koulutuksessa. 

Kaipaatko työkaluja työn laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen? LEANin lähtökohtana on arvon tuottaminen asiakkaalle ja työtä tehostetaan asiakaskeskeisesti koko työpaikkanne toiminnan hyödyksi. Koulutuksen sisältö räätälöidään juuri sinun yrityksesi tarpeisiin, joten voit varmistaa oppimisen suoran hyödyn käytännön työssäsi. Koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia ja case-esimerkkejä.

 Kenelle?

  • Jokaiselle, joka haluaa oppia ajattelemaan ja toimimaan Leanin keinoin 
  • Niille, joille Lean on tuttua ja myös niille, joilla ei ole vielä Lean-osaamista 
  • Yrittäjälle/ esihenkilölle, joka haluaa tehostaa tiiminsä tehokkuutta ja pienentää hukkaa ja kustannuksia 
  • Sille, joka haluaa panostaa henkilökuntansa motivaatioon, työn tehostamiseen ja sujuvoittamiseen​

 Koulutuspäivät

1. koulutuspäivä: Leanin kokonaisuus ja tausta tutuksi. Mitä Leanin peruskäsitteet ovat ja miten ne näkyvät omassa työssä. Miten hyödyntää 5S-menetelmää ja oppia näkemään hukkaa työssä ja miten sitä vältetään. Virtaustehokkuus osaksi työarkea. Eri työvaiheiden läpikäyntiä. Miten hyötyä VSM- menetelmän ja visuaalisen ohjauksen soveltamisesta. Mitä Lean-johtaminen on.  Kaikella tekemisellä on oltava selkeä fokus.  Miten varmistaa johtamisen keinoin, että jokaisen työntekijän tehtävät tuottavat arvoa asiakkaalle. Välitehtävä 5S.

2. koulutuspäivä:  Miten hukan huomaaminen ja vähentäminen on edistynyt. Eri työvaiheiden läpikäyntiä ja vakiointia. VSM-menetelmän ja visuaalisen ohjauksen malien hyödyntäminen johtamisessa. Inhimillisten virheiden eliminointi, miten se tehdään ilman, että syyllistetään ketään.   Ongelmien ja virheiden juurisyyt esille , jolloin niitä poistamalla työ sujuvoituu ja tehostuu. Esihenkilön vakioidut tehtävät ja rutiinit päivittäisessä johtamistyössä. 

3. koulutuspäivä: Leanin tulokset käytännössä - ongelmien ratkaiseminen jatkuvalla laadun ja tuloksellisuuden lisäämisellä. Mitä jatkuva parantaminen on ja miten voin hyödyntää sitä johtamisessani (PDCA-malli). Ihmisten osallistaminen ja osaaminen. Oma johtamisote ja Lean-menetelmä. Jokaiselle oma lean-pakki, jota käytät joka päivä omassa työssäsi. 


 Koulutuksen tavoitteet

  • Oppia mitä Lean-menetelmä tarkoittaa ja miten sitä voi soveltaa omassa työssä 
  • Saada konkreettiset työkalut, miten johtaa Leanin tyyliin niin itseäsi kuin työntekijöitä
  • Oppia Leanin työmenetelmiä ja työkaluja ja osata tuoda niitä osaksi työarkea 
  • Saada keinot siihen, miten tehdä tulosta tehokkaammin samalla kun pienennetään kustannuksia

 Toteutus

Koulutuksen kesto 3h 

Osallistujat pienryhmissä päivän aikana ( esim 4-8 hlö/ryhmä) 

Esimerkiksi: 

Päivä 1: kaksi ryhmää, klo 9–12 ja 12:30–15:30 

Päivä 2: kaksi ryhmää, klo 9–12 ja 12:30–15:30 

Koulutuspäivien väli 2-4 kuukautta

 Hinta

Hinta/koulutuspäivä: 2790 € + alv 24 % + matkakulut

Muut Johtamisen ja Esihenkilötyön koulutuksemme!

Valmentava Johtaminen

Koulutuksen avulla saat yritykseesi lisää intoa ja tehoa tuottavaan myyntiin. 

Lue lisää

Myynnin valmentava johtaminen

Koulutus antaa keinot valmentaa huippu suoritukseen nostamaan myyntiä ja keinot sitouttaa jokaisen työskentelemään yhteisen myynninkehitystavoitteen hyväksi.

Lue lisää

Mahdollista Muutos

Koulutus auttaa löytämään oman porukan parhaat asiakaspalvelijat sekä nostamaan myyntiä koko porukan voimin.

Lue lisää

LEAN-Johtaminen

Koulutus auttaa löytämään oman porukan parhaat asiakaspalvelijat sekä nostamaan myyntiä koko porukan voimin.

Lue lisää

Pyydä tarjous!


Varaa aika koulutusasiantuntijamme kanssa niin katsomme teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.


Varaa tapaaminen