Ensiapukoulutukset

Koulutus, joka päivittää ja ylläpitää työpaikkanne ensiapuosaamista.

Varaa tapaaminen

Miten koulutus auttaa teitä?

Sydämen Nosteen EFR-järjestelmän (Emergency First Response) mukaisten ensiapukoulutuksien avulla saatte työpaikkanne ensiaputaidot kuntoon. Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuksien ylläpitämistä. Jokaisella työpaikalla tulisi olla vähintään viisi prosenttia henkilöstöstä, jotka ovat käyneet ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen.

 Kenelle?

 • Kaikille työyhteisöille, jotka haluavat saada ensiapuosaamisen haltuun ja ajantasalle
 • Niille, jotka haluavat oppia lisäksi defibrillaattorin käytön ja ensiapuhapen käyttötaidot

 Miksi juuri hätäensiapukoulutus?

Koulutus antaa rohkeutta, tietoa ja taitoa auttaa erilaisissa ensiaputilanteissa. Opit kuinka onnettomuuksiin ja tapaturmiin voi varautua ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä. Ensiaputaidot tuovat turvaa niin työntekijöille kuin asiakkaillekin kun osataan toimia hätätilanteessa. Hätäensiaputaidoilla voidaan pelastaa henkiä! 

EFR - Emergency First Response -hätäensiapukoulutus on yksi maailman eniten kasvavista ensiapukoulutuksista. Maailmanlaajuisesti yli 60000 kouluttajaa takaavat osaamisen 50 vuoden kokemuksella. EFR-koulutukset ovat maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä. 

Kysy tarjous! Räätälöimme koulutukset toimialalle asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan.

 Koulutuspäivät

EFR ensiapukoulutukset sisältävät aikuisen, lapsen ja vauvan elvytyksen ja ensiaputaidot. Lisäksi sisältöön kuuluvat defibrillaattorin käyttö ja ensiapuhapen käyttötaidot. 

EFR ensiapukoulutukset mahdollistavat joustavalla toteutustavallaan eri kokonaisuuksien opettamisen yhdessä tai erikseen. Myös työpaikalle laaditut erikoiskoulutukset ovat mahdollisia. 

Koulutukset rakentavat maallikkoauttajien itseluottamusta hätätilanteessa toiston ja yksinkertaistamisen kautta.

 Kurssit

1. Primary Care- kurssi / Hätäensiapukurssi

 • Tilannearvio 
 • Suojainten käyttö 
 • Ensiarviointi 
 • Painelupuhalluselvytys 
 • Defibrillaattori käyttö 
 • Tukehtumistilanteet 
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen 
 • Sokin hoito

Kurssin kesto: 2 h itseopiskelua + 6 h lähiopiskelua tai 8 h lähiopiskelua 

Osallistujamäärä: max 15 henkilöä (suositus 5-10 henkilöä) 

Kurssin hinta: Pyydä tarjous


2. Secondary care -kurssi / Ensiavun jatkotoimenpiteet:

Secondary Care kurssilla opitaan toimimaan onnettomuustilanteissa, jotka eivät aiheuta välitöntä hengenvaaraa.

 • Vammojen tutkiminen 
 • Sairauden tutkiminen 
 • Sidokset ja haavat 
 • Murtumien ja sijoiltaanmenojen lastoitus

Kurssin kesto: 1 h itseopiskelua + 4 h lähiopiskelua 

Osallistujamäärä: max 15 henkilöä (suositus 5-10 henkilöä) 

Kurssin hinta: Pyydä tarjous


3. Elvytyskurssi

​Kurssilla opitaan elvyttämisen perustaidot. Lisäksi tutustumme defibrillaattorin käyttöön elvytyksessä.

Kurssilla harjoitellaan seuraavia taitoja:

 • Tilannearvio 
 • Suojainten käyttö 
 • Ensiarviointi 
 • Aikuisen paineluelvytys 
 • Aikuisen painelu- ja puhalluselvytys 
 • Aikuisen elvytys ja AED laite (defibrillaattori) 
 • Lapsen elvytys ja AED laite (defibrillaattori) T
 • ukehtumaisillaan oleva aikuinen ja lapsi 
 • Tukehtumaisillaan oleva vauva

Kurssin kesto: 2 h itseopiskelua + 4 tuntia lähiopiskelua 

Osallistujamäärä: max 15 henkilöä (suositus 5-10 henkilöä) 

Kurssin hinta: Pyydä tarjous


Kursseihin voi räätälöidä lisäosia seuraavista aiheista. Hinta lisätään perushintaan.

 • ​Allergiset reaktiot ja niiden hoito 
 • Ensiapupakkauksen sisältö ja rakentaminen 
 • Tukehtumaisillaan oleva vauva ja lapsi 
 • Vähäiset haavat, naarmut ja mustelmat 
 • Venähdykset ja nyrjähdykset 
 • Päävammat 
 • Sähkövammat 
 • Hypotermia, paleltumat 
 • Lämpöhalvaus ja lämpöuupuminen 
 • Aivohalvaus

 Koulutuksen tavoitteet

 • Saada rohkeutta, tietoa ja taitoa auttaa erilaisissa ensiaputilanteissa 
 • Oppia kuinka onnettomuuksiin ja tapaturmiin voi varautua ja kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä. 
 • Saada harjoitella ensiaputaitoja jokaisen oman tarpeen mukaan, jotta oikeassa hätätilanteessa pystyy toimimaan 
 • Saada oppia, miten tukea työpaikan työturvallisuutta

 Toteutus

Koko henkilökunta pienryhmissä saman päivän aikana ( esim 4-8 hlö/ryhmä)

 Hinta

Pyydä tarjous. Räätälöimme koulutukset toimialalle ja asiakkaalle toiveen ja tarpeen mukaan.

Muut Ensiapukoulutukset

Turvallisuudesta Tehoa

Koulutus, joka päivittää ja ylläpitää työpaikkanne työturvallisuutta

Lue lisää

Pyydä tarjous!


Varaa aika koulutusasiantuntijamme kanssa niin katsomme teidän tarpeisiin sopivan koulutuksen.


Varaa tapaaminen